Ivar og Elise Berre og deres etterkommere
- frå familiealbuma på Østby
al_9_9.jpg
Familien i hagen på Brona, 1931, (Overhalla, Nord-Trøndelag)
Sittende: Toralv Berre, Magnhild Moen, Dagny Berre, Ivar Berre jr, Ida Gravdal, Ida's søster, Einar Berre
Stående: Elise Berre, Ivar Berre, Objørg Hornmoen med Randi Berre, Ingemund Berre, (Arne Berre er ikke med på bildet)
Ivar Berre  04.06.1863 - 10.06.1959  Gift  07.06.1889 
Elise Spillum 09.11.1864 - 23.02.1962
Ivar Berre var lensmann i Overhalla, gjekk underoffiserskolen i Trondheim 1883-1885, ivrig skyttar, friluftsmann, songar og politikar. Styrar av Bangsund Handelssamlag og Overhalla Spareforening. Ivar Berre var svært engasjert i samfunnsspørsmål og mykje nytta til offentlege verv. Formann i Klinga og Bangsund folkevæpningssamlag 1888-1891, i Inntrøndelag og Namdal folkevæpningssamlag 1899-1906, formann i Namdal skyttarlag 1907-15, medlem i fylkesskolestyret 1917-39 - formann frå 1920, heradstyremedlem i Overhalla i 15 år, styremedlem i Nord-Trønderen og Namdalen i mange år - formann 1926-39, målmann og venstremann. 
Elise var heimeverande og dyktig husmor, spesielt interessert i hagestell.
Barn: Ektefeller:
Eystein 11.03.1890-20.02.1969 Hanna Magnussen  ??
Ingemund 16.03.1892-14.03.1893
Ingemund 16.05.1894-05.03.1976 Ida Gravdal 26.09.1895-
Arne 15.05.1896-25.09.1969 Gudrun Nilsen 18.12.1909-
Toralv 11.06.1898-03.08.1977 Magnhild Moen 11.06.1908-
Bjarne 28.05.1900-19.11.1987 Objørg Hornmoen 07.04.1903-06-09.1996
Inger  18.07.1902-07.02.1995 Peter Molaug 02.09.1902-
Ola Walle xx.xx.xxxx-xx.xx.1970
Dagny 08.10.1906-09.10.1995 Einar Hildrum 10.01.1902-31.01.1991
Einar 28.10.1909-13.10.1980 Gudlaug Utheim 29.07.1907-
Familiealbum
album8/al_8_10.gif Tusskallan, bildet er tatt før 1900
Stående: Jahan Svorlien, Samuel Amdal, Ivar Berre, Jakob Svenning 
Sittende: Lorents Melhus, Niels E Brenne, Einar Strand, Andreas Svorkaunet, Mathias Himo 
Foto: W. Thome, Namsos 
album2/al_2_1b.gif
Hildrem, ca. 1920 
Ivar, Eystein, Ingemund, Elise, Dagny; Sofie, Vaksvik, Hanna, Arne 
album2/al_2_13b.gif Hildrem, 19.08.1923 
Dagny, Inger, Bjarne, Toralf, Arne, Ingemund, Eystein, Elise, Ivar 
album9/al_9_3.gif Sundagskvild på Brona, ca 1925 
Ivar, Elise, Ida , Dagny 
album9/al_9_5.gif I hagen på Brona, ca.1925 
Gruppebilde
album9/al_9_2.gif Blåbær-reinsking på Brona, ca. 1925 
Elise, Inger, Ida 
album9/al_9_1.gif Hovedbygning på Brona, ca 1925 
album3/al_3_1.gif I hagen på Brona, 1931 
Toralf, Magnhild, Dagny, Ivar jr, Ida Søstra til Ida, Einar 
album4/al_4_5.gif Kaffe i hagen på Brona 
Eystein, Ivar + 3 til 
album11/al_11_10.gif Sommerferie på Brona, 1931 
Ivar og Elise med Ivar og Randi 
album4/al_4_3.gif I hagen på Brona 
Familiebilde 
album11/al_11_5.gif I hagenpå Brona, 1934 
sammen med "gamlingene" på Hildrem 
album8/al_8_6.gif Portrett av Ivar
Foto: Aanonlie, Namsos
album4/al_4_4.gif Brona 
Elise og Eystein 
album8/al_8_9b.gif Fire generasjoner Berre på Brona, Ivar 90 år 1954 
Ivar, Bjarne, Ivar jr, Bjarne jr 
al_14_7.gif 65-års bryllupsdag på Brona, 07.06.1954
Ivar og Elise 
album4/al_4_2.gif 70-års bryllupsdag på Brona, 07.06.1959
Ivar og Elise 
album10/al_10_2.gif Inger's 70-årsdag på Østby, Elverum, 18.07.1972
Toralv, Bjarne, Inger, Dagny, Einar, Inger 


bjarne@berre.no