Ingemund og Ida og deres etterkommere
album9/al_9_4.jpg
Ida og Ingemund På reisefot, Skotterud 1929 sammen med Objørg Berre
Ingemund Berre 16.05.1894-05.03.1976 Gift 
Ida Gravdal  26.09.1895
Frå 1916 likningssekretær seinare likningssjef og frå 1919 heradskasserar i Overhalla. I 1933 og 1945 konstituert lensmann i Overhalla. Tok over lensmannsombodet ved frigjeringa i mai 1945 med m.a. omlag 5000 tyske soldatar i militærleirane rundt i bygda. Ivrig musikar, målmann, ungdomslagsmann, skyttar og lokalpolitikar - representerte Venstre i heradsstyret i mange år, formann i Naumdøla mållag, Naumdøla Ungdomslag. 

Ida kom frå Munheim i Hardanger. Ida var jordmor og fungerte som jordmor i Overhalla heilt fram til fødeavdelinga på Namdal sjukehus tok over denne tenesta. Dei tok over heimen i Overhalla, Brona, etter faren. Ingen barn, men ein fosterson.

Barn: Ektefeller:
Alv Bjarne Berre  02.11.1941
Familiealbumbjarne@berre.no