Arne og Gudrun og deres etterkommere
Gudrun og Arne i Amerika
Arne Berre 15.05.1896-25.09.1969 Gift 
Gudrun Nilsen  18.12.1909-xx.xx.xxxx
Arne Berre var utdana vegingeniør frå NTH, Trondheim. Var 8 år i New York, USA, som jernbaneingeniør, assistentingeniør ved NTH, anleggsingeniør ved Sogndalsvegen, avdelingsingeniør ved Vegkontoret for Nord-Trøndelag, Ytre Namdal, busett på Steinkjer, ivrig målmann og lokalhistorikar.
Barn: Ektefeller:
Arne Gunnar  18.12.1931 Gerd Olsen
Familiealbum
al_2_3.gif Overhalla, ca. 1920
Arne, Bjarne og Eystein På trappa
al_9_6.gif Brona, ca 1925 
Elise, Arne og Hanna på søndagstur 
al_9_7.gif Brona, ca 1925 
Objørg, Arne (+ 1) i hagen
al_3_11.gif Amerika 
Gudrun og Arne Gunnar
al_3_12.gif Amerika 
Gudrun og Arne Gunnar
al_3_20.gif Amerika 
Arne og & Gudrun på båttur
al_3_14.gif Arne og Dagny i stua
al_3_3.gif Gudrun og Arne Gunnar


bjarne@berre.no