Bjarne og Objørg og deres etterkommere
album6/al_6_2.jpg
Sittende: Objørg og Bjarne
Stående: Ivar, Randi og Bjørn


Bjarne Berre 28.05.1900 - 19.11.1987 Gift  19.07.1927
Objørg Hornmoen 07.04.1903 - 29.09.1996

Bjarne Berre var utdana lærar ved Noregs lærarhøgskole, Statens Gymnastikkskole, Mære landbruksskole. Lærar i folke- og framhaldsskolen og i folkehøgskolen. Lengste tida ved Skogn folkehøgskole og i folkehøgskolen, framhaldsskolen og ungdomsskolen i Elverum. Friidrettsmann og skirennar, idrettsadministrator, formann i Nord-Trøndelag idrettskrets, sør-østerdal friidrettskrets, friluftsmann, ungdomslagsmann, målmann, musikar, dirigent for Skogn mannskor, mangeårig cellist i Hamar orkesterforening. Under krigen aktiv i heimefronten m.a. som områdesjef i Skogn/Levanger. Arrestert våren 1945 av Rinnanbanden. 

Objørg Berre var utdana lærarinne frå Elverum lærarskole. Ho var spesielt interessert i husflid og heimeyrke særleg gjennom Glomdalsmuseet, aktivt i kvnneleg lagsarbeid og som mannen ivrig friluftsmennieske.

Barn: Ektefeller:
Ivar  04.04.1928 Jorid Bjørås 02.02.1927
Randi 12.08.1930 Sigmund Kjølstad 20.08.1926
Bjørn 27.05.1938 Ragnhild Vik 06.10.1945

Album

al_1_1.gif
Objørg , Anna og Håkon Rian 
al_1_3.gif
Objørg og to fine damer med hatt og sykkel 
al_1_4.gif
Objørg sammen med to andre i hagen ved Generalboligen
al_15_4.gif
Objørg 
Foto: Agnes Sjølie, Elverum
al_1_11.gif
5 glade gymnasiaster 
al_1_16.gif
Objørg og Anna, Triangelen 
al_5_1.gif
Objørg og Anna 
ca 1923
al_5_2.gif
Objørg og en venninne 
ca 1923 
al_13_7.gif
Objørg 
Foto: Ingeborg Lømo, Elverum
al_14_4.gif
Objørg på blåveistur i Svartholtet
al_2_10.gif
Objørg, Bjarne og to par til 
Påska 1923 
al_5_3.gif
Objørg og Bjarne og 6 andre par på utflukt 
ca 1924 
al_14_5.gif
Produksjon av årer 
Neverstua 1925 
al_15_3.gif
Objørg og Bjarne (+ en kvinne til) 
Hilsen fra Elverum
al_14_6.gif
Bjarne og to andre kulestøtere
al_1_14.gif
Bjarne og to andre friidrettsutøvere 
al_2_9.gif
Hekkeløp - tid 18.8 s 
Hamar 1923
al_2_17.gif
Bjarne på Høilandet 
1922 
al_2_12.gif
På sløyden 
Lærerskolen Elverum 1921-22 klasse II b 
al_8_5.gif
Bjarne, portrett 1924 
Foto: Agnes Sjølie, Elverum
al_1_15.gif
Studentorkesteret
al_2_16.gif
Bjarne på hybelen 
1923 
al_2_5.gif
Symje og livredningskurs Kristiania 
Elevane, Grundt i dameklær 1/7-15/7-1922 
al_2_6.gif
Symje og livredningskurs Kristiania 
Elevane, Kristiania i bakgrunnen 1/7-15/7-1922
al_2_7.gif
Symje og livredningskurs Kristiania 
Botne-stup, omlag 6 m 1/7-15/7-1922
al_5_4.gif
Bjarne og medstudenter i finstas
al_5_5.gif
Bjarne og tre andre barskinger i finstas
al_14_8.gif
Bjarne i svevet 
al_16_6.gif
I hytteveggen
al_16_3.gif
Bjarne i lærerfrakk
al_17_2.gif
Bjarne med bil 
Stange 1924 
al_17_1.gif
Bjarne og fire til på friidretts-stevne 
Kongsvinger aug.26 
al_17_3.gif
Bjarne på hoppski 
Vestmarka, Eidskog 1928 
al_10_3.gif
Objørg, Bjarne, Ivar og Randi 
Foto: S Bjerkan, Levanger 
ca. 1932 
al_11_9.gif
Objørg og Bjarne med Ivar & Randi 
Brona sommaren1931 
al_14_10.gif
5 karer på biltur
al_14_9.gif
Farvel til bygder og gode vener før reise til Skogn
al_17_5.gif
Lia, Skogn
al_17_4.gif
Bjarne på ski, Hermanssnasa i bakgrunnen
al_6_1.gif
Objørg & Bjarne trappa på Østby 
al_6_12.gif
Bjarne på skitur
al_6_33.gif
Objørg, Einar, Ingebjørg, Bjørn, Åslaug (+ 1) 
Kvila påska1970 
al_16_5.gif
Objørg og Bjarne med skiantrekk
al_6_3.gif
Objørg og Ivar på bærtur
al_16_14.gif
Bjarne sager ved
al_16_17.gif
Objørg rensker multer
al_16_11.gif
Nistemat 
1974 


bjarne@berre.no