Fiske-elv med miljø: FORRA

Artikkel i Stjørdalsnytt 16/9-1987 - ukjent forfatter

Når det skal skrives om fiskeplasser i Stjørdalsområdet, kan ikke Forra glemmes. I denne omgang vil vi vie vår oppmerksomhet om den delen av elva som går fra Feren og ned til Grytesdammen. Ikke slik å forstå at dette er noen bedre plass for fiske enn videre nedover, men elva er så vidt lang at den byr på forskjellige opplevelser. I og ved Fersoset er elva forsåvidt rolig de første metrene. Og her i øverste enden er det både røye og ørret. Men etter som strykene nedover mot Leirfallsfera begynner, blir elva noe umuligere og bare få høler her byr på fiskemu1iglleter. Og fra nå av er det bare ørret i elva. men nå er det ikke alle som '' verken har lyst eller anledning fil å dra hele elva nedover. Derfor kan nok kanskje området rundt Sillerrnoen være å anbefale. Her går elva stille, og har plasser hvor det finnes utsøkte fiskeplasser. Fisken her er av meget fin kvalitet, blank og fin og rad i kjøttet. Om det skal være aktuelt å anbefale noen tid for fiske her, må det nok bli litt seint i sesongen. Men uansett spiller været og åtet rundt elva en ikke ubetydelig rolle. Mark er den sikreste måten, men når åtet ligger tykt på vannflaten kar1 også flua være god. Noe annet som også har vist en viss betydning på beltet er vannstanden i elva. Går elva flomstor og grumset, er sjansene mindre. 

Men nå skal det samtidig sies at om ikke fisken er i det store beltet er Forra turen verdi Ovenfor Sillerrnoen, mellom den og Glonkoset går elva i en dyp skjæring som vatnet har laget opp gjennom årene. Her kan man nesten se hvordan kl imautvMir1gen har vært etter istida. I botnen ser vi is og aur, slik terrenget lå da isen smeltet. Over dette har så torvmyra vokst ham gjennom 8 - 10000 år, nå fra en til to meter tykk, og i snittet ser vi to-tre lag med furustubber. Hver av disse lag viser en av varrneperiodene etter istiden. men om ikke dette interesserer alle som ferdes ved elva, er det andre ting som kan Være Verdt å se. På blant annet Sillerrnoen vises enda sporene etter de som en gang bodde her fast. Kommer en dit til riktig tid kan en enda plukke rips fra bærbuskene her. Uansett  - turen hit er verdt bryet. 

Fiskekort for elva fåes kjøpt på alle sportsforretningene i  Stjørdal, og hos Leidulf  Aadal og Johannes Aune, vel og merke det som ligger ovenfor Elgsvaet og hører ur1derVigden og Elgvafoss fjellstyre.