Nytt funn fra vikingetiden
Rik kvinnegrav på Geite i Levanger:


Av Steinar Eggen (TA: 15.02.88) 

Medarbeidere fra Vitenskapsmuseet ved Universitetet i Trondheim har avdekket nye funn på Geite i Levanger. Over 30 tildels monumentale og godt bevarte gravhauger ligger der. Det dreier seg om helleristninger fra bronsealderen med avbildninger av gjenstander. Løse steinblokker med innhogde skålgroper kommer fortsatt opp av jorda under pløying, og egger til fantasier om hva som må ha foregått på denne høyden for over 2000 år siden. Det er også funnet spor etter hus fra bronsealderen, og rike gravfunn fra eldre og yngre jernalder. 

Det er en unik rikdom av kulturminner på Geite-gården, og dette var bakgrunnen for at museet bestemte seg for å undersøke en gravhaug i sommer. Gravhaugen som sto i fare for å bli ødelagt, tegnet seg som en lav, uregelmessig forhøyning i nærheten av driftsbygningen - som ikke ga grunnlag for de helt store forventninger. 

- Men vi var ikke kommet mange centimeterne under torva før vi skjønte at vi sto overfor et funn av en ganske spesiell karakter, Gravhaugen viste seg å dekke to graver, den ene markert i all sin enkelthet, den andre i all sin rikdom, skriver forskningsassistent Torunn Herje i siste nummer av "Spor'' det nye tidsskriftet med fortidsminnenytt fra Midt Norge. Vitenskapsmuseet er utgiver av dette bladet som stadig vekk har interessant stoff fra Nord-Trøndelag. 

- Det er veldig mye forhistorisk materiale i store deler av Nord-Trøndelag, og vi vil avdekke mest mulig. Geite i Levanger er noe spesielt, og det fremstår som et maktsenter gjennom alle tider, sier Torunn Herje. I sentralgraven på Geite var en kvinne begravd for over 1000 år siden, sannsynligvis omkring år 800 e.kr. Selv rutinerte utgravere fikk høytidsstemning over seg ved dette funnet. Gravleggelsen bar preg av at kvinnen må ha betydd noe ekstra for noen. Hun var lagt ned i en båt på omlag seks meter, som var pyntet med smykker og omgitt av hjelpemidler hun skulle få bruk for i sitt nye liv. Deretter ble alt brent.
 
En rik kvinnegrav fra vikingtiden er avdekket på Geite i Levanger. Der ble det funnet svært sjeldne ovale spenner som har prydet kvinnens drakt. 

Foto: Per E Fredriksen, UNIT, Vitenskapsmuseet
(Fragmenter av en fortid)

I sommer tok de fram den ene gjenstanden etter den andre, som ble omhyggelig renset. Smykkeutstyret viste seg å være usedvanlig godt bevart og det var ovale penner som har prydet drakten hennes. Det ble også funnet en del av et sølvkjede og hele 88 små glassperler i flere farger.
 
 
Dette er endebeslag av et drikkehorn i bronse.Det er laget på de britiske øyer, og det er et fåtall slike gjenstander her til lands.

Foto: Per E Fredriksen, UNIT, Vitenskapsmuseet
(Fragmenter av en fortid)

Det var ellers en mengde andre gjenstander i graven, blant annet en bronsekjel ble tatt med inn til museet for røntgenfotografering og nøyaktig framrensing på laboratoriet. Torunn Herje mener det ikke er usannsynlig at bronsekaret kan romme funn de ennå ikke kjenner til. "Husfruen på Geite" hadde også fått med seg to drikkehorn, redskaper og annet utstyr av bein og jern.
  Forskningsassistent Torunn Herje peker på den store kontrasten mellom denne rikt utstyrte kvinnen og det brannflaket i ytterkant av haugen. Der ble det funnet kun en gjenstandstype, og det var bryner i forskjellige størrelser. Brynene var i kvarts og skifer, og sannsynligheten taler for at disse gjenspeiler det virke den døde hadde i sitt levende liv. "Var dette en som måtte følge sin herskerinne i graven ?", undrer Torunn Herje. 


(Bildetekst 1: En kniv og en nøkkel av jern ble også funnet under sommerens utgravninger på Geite. - Originalbildet i avisa var for dårlig til å kunne scannes)