HESTÅSVOLLEN

Ukjent forfatter, fra en avisartikkel - ca 1989
Heståsvollen ligger på Reinsjø  almening  i Heståsdalen. Med flott utsikt til alle kanter ligger vollen som oppe på et platå. En av de næmeste naboene er elva Heståa. Ennå mens vi er i Heståsdalen er denne bekken bare en rolig og stille nabo under normale værforhold vel og merke.  Dette er en typisk fjellbekk, som under sterkt regnvær kan bli til en riktig villstyring.

I 1907 druknet en setergutt fra Leirfallsfera her. Det samme året han gikk for presten. Turen fra Fera og til Stiklestad måtte gutten ta en gang i uka Vi anbefaler leseren å studere kartet her, for det er ingen vanlig søndagstur det var snakk om. Må nok regne med en god del timer på en slik tur.

Den  7.august  var Sigurd Sefaniassen Guddingsmo på tur tilbake til fjellet. Det hadde regnet uavbrutt i flere dager, så det var skikkelig flom i elver og bekker. På veien innover var Sigurd innom Buran. Folket der prøvde å snakke ham fra å dra innover fjellet i slikt vær. Men Sigurd vår redd det ikke ble godtatt hvis han ikke kom direkte innover til Fera. Så på tross av vær og flom så drog han. Men Sigurd kom aldri fram til Fera, og det ble ganske fort klart at det hadde skjedd ei ulykke i fjellet. Leting ble igangsatt, men han ble ikke funnet før fire dager senere. Det var noen multeplukkere fra Frol som fant gutten. Disse varslet Laurits Ulve på Mulbustaden. Han tok seg av den forulykkede, og fikk sendt bud ned i bygda.

I Nordre Trondhjems Amtstidende sto det å lese den 12.august i 1907: "Liget var sterkt forslaat da hele elvebunden nedover er oppfyldt af store stene. Liget  var ført med strømmen  en  lang strekning".

Seterstien krysser Heståa akkurat der Kåppårbekken munner ut i åa, og der hadde Sigurd  sikkert blitt dratt med av strømmen nedover Salthammersfossene, og der er det umulig å berge livet i en flomstor elv.

En regner med at handelsveien  mellom Jamtland og Levanger gikk her forbi. Jæmtlendingene brukte en vei som gikk ned Mærraskaret, utover Feren, der båtene la til, i dag kalt Naustmo, og ned til Buran. Derfra gikk veien til markedet i Levanger. Vi har blandt annet et navn på et brattheng mellom Buran og Vulusjøen som kalles Jæmtkneppet, og sikkert er et navn som stammer fra svenskehandelen.

Inne i Heståsdalen er det en masse hytter. Hvor mange vet ikke vi, men det er et anseelig tall. Dette har utviklet seg til å bli hovedutfartsterrenget for Levangerområdet. Og det er ikke noe rart, for her er det trivelig både sommer og vinter.

Dette er også  en av plassene hvor folk som er ufør på en eller annen måte kan få oppleve fjellet, for bilveien bringer deg helt opp i fjellbandet. For noen år siden ble det avdekket noen jernovner her inne i dalen, så det har nok vært en del aktivitet her også i gamle dager.