Stort & smått om Levanger

Her har jeg samlet noen artikler fra forskjellig hold - lokale aviser, klubbaviser, brosjyrer og diverse publikasjoner. Alle artiklene står for forfatternes egen regning - jeg har kun pyntet på åpenbare språkfeil og trykkfeil.

Bildematerialet er heller ikke det aller beste - i mange tilfeller er grunnlaget en middelmådig fotostatkopi av en gammel avisside.
 

Øvre Forra Naturreservat - Hårskallen - Vulusjøen
- et fantastisk naturområde i Levanger 

Slitet for det daglige brød - noen spredte glimt fra arbeidsliv og dagligliv i gamle dager 

FALSTAD og andre påminnelser om den andre verdenskrig i Levanger og omegn

Eldre historie med spor etter storhetstid både innen handel og kultur