LEVANGER GYMNASRUSS


lvg72.jpg

197225-ÅRSJUBILEUM !!!!!!!


Det er nå 25 år siden vi strevde oss gjennom siste året på GYMNASET. Det er derfor på tide med et aldri så lite jubileum. Fire av oss har tatt et initiativ og opprettet en jubileumskomite. Vi har studert kalenderen og kommet fram til at lørdag 10. mai er den riktige datoen - tidspunktet er valgt med omhu (helligdag på torsdag, fridag på fredag ??) slik at langveisfarende har god tid til å komme seg til Levanger. For de som ønsker det skulle det derfor være rikelig med tid til å møte gamle venner. 


Program:
 
Fredag:
Individuell mimring for de som har anledning
20.00 Vi møtes til uformell samtale på Oscar's (en pub av god engelsk standard)
Lørdag: Jubileum
14.00 Gjensyn med Levanger Gymnas - skolen og lærerne
18.00 Vi møtes på Oscar's for å løfte stemingnen 
19.00 Jubileumsmiddag på Backlund Hotell m/dans og mimring ut i de små timer
     
       Pris:         kr 400,- pr person. 

Bindende påmelding innen 10/4. Bruk tilsendt svarslipp, e-mail eller kontakt en av medlemmene i jubileumskomiteen. Alle påmeldte vil få tilsendt nærmere informasjon om programdetaljer samt innbetalingsgiro. 


På disse sidene er det meningen å gi fortløpende informasjon om selve jubileumsarrangementet. Her er det også muligheter for å mimre både i form av bilder, gamle stiler ??, Speculum (gamle nummer etterlyses !!!). 
Klassebilder:
Russebildet vårres vart ein stor fiasko - reint fototeknisk sjett. Det har ført te at klassebildan åsså ha virti så som så, men dæm e i vært fall itj dålear enn orginalan. Raudfarge på navnan betyr at dæm kjæm (blått navn betyr at dæm ikke kjæm) - hi ramma virit blå så har dæm emæil.
 
hesten_1.gif
3Ea 
hesten_1.gif
3Eb
hesten_1.gif
3Ra
hesten_1.gif
3Rb

Bilda tå læreran i 1972


Fer dåkk som hi greidd å finn fram te deinn her sia e de muliheit fer å tøm dåkk fer kommentara, ønska å idea i forhold te jubileet - send ein emæil te bjarne.berre@eunet.no 
Levanger Gymnas heter nå Levanger videregående skole og eksisterer fortsatt som en selvstendig skoleenehet. Skolen hadde før reformen i 1994 egen EDB-linje, og er fortsatt godt oppdatert på dette feltet. Skolen fikk i høst koblet EDB-rommet til Internett og har etablert egne sider på nettet.